Henk Kroezen
Mede eigenaar en Directeur
Wij hebben Fredric Teerling van TrainingU benaderd om onze sales mensen een training te geven over de ‘do’s and don’ts’ van sales en dan in het bijzonder de mindset van sales. Wat maakt een sales persoon onderscheidend in zijn/haar vak en welke tips zijn essentieel om zo succesvol mogelijk te zijn. De reden van WUA! om dit traject met TrainingU aan te gaan, is omdat meer en betere sales altijd welkom zijn.
Learn More...
Wua! heeft als core business om online concurrentieanalyses uit te voeren voor de meest uiteenlopende bedrijven. Aan de hand van een degelijk en professioneel opgezet onderzoek kan WUA! voor u een betrouwbaar rapport samenstellen m.b.t. de balans van uw bedrijf op het web ten opzichte van uw directe concurrentie.

Wij hebben Fredric Teerling van TrainingU benaderd om onze sales mensen een training te geven over de ‘do’s and don’ts’ van sales en dan in het bijzonder de mindset van sales. Wat maakt een sales persoon onderscheidend in zijn/haar vak en welke tips zijn essentieel om zo succesvol mogelijk te zijn. De reden van WUA! om dit traject met TrainingU aan te gaan, is omdat meer en betere sales altijd welkom zijn. Daarbij is het altijd gezond en verstandig om een vakkundige outsider een kijkje te laten nemen in een bedrijf. Zo weet men waar ze staan en waar hier en daar nog bijgeschaafd kan worden aan de werkwijze en visie.

De Training die Frderic voor ons verzorgde bood absoluut de vereiste handvatten om de sales binnen onze organisatie verder te professionaliseren. Deze methode geeft meer inzichten in de houding en werkwijze van onze mensen en waar deze dienen te worden verbeterd. Kortom, wij zijn erg content met dit geboden traject van TrainingU en kunnen vanuit deze aanpak zeker voortborduren op een mooie en succesvolle toekomst met ons bedrijf. Wij hebben de samenwerking met TrainingU als zeer goed en professioneel ervaren.
Boukje van der Veen
Eigenaar en Directeur
Via TrainingU heb ik drie ‘assessments’ afgenomen. Deze assessments hebben mij geholpen bij het kiezen van mijn teamleider. In mijn team was één van de dames uitgegroeid tot teamleider. Ik merkte dat het team hier niet goed op reageerde en mijn teamleider was zelf ook niet geheel gelukkig in de functie. Mijn gevoel hierover was heel sterk, maar ik kon niet specifiek beschrijven waardoor dat werd veroorzaakt. Ik was opzoek naar iets wat mij zou kunnen helpen in deze situatie.
Learn More...
Na gesprek met Fredric werd ik me ervan bewust dat je assessments ook kan inzetten bij beoordelingen. Ik nam aan dat dit alleen tijdens sollicitatieprocedures werd gebruikt. Met mijn toenmalige teamleider heb ik als eerst de assessments gedaan. Ik had de keuze om haar aan te houden als teamleider, haar contract niet te verlengen/ of haar op een andere functie in te kunnen zetten. Alles heb ik uitgebreid met haar besproken, waardoor ze wist wat het probleem was. Vervolgens heeft ze de assessment gedaan. De resultaten van de test waren duidelijk weergegeven in een helder rapport. Dit gaf me een goed inzicht in de capaciteiten van mijn teamleider en haar interesses. Dat zorgde ervoor dat ik kon beoordelen of ze aan kon blijven als teamleider of dat ik haar eventueel anders zou kunnen inzetten. Ik wou graag dat ze werkzaam kon blijven binnen mijn bedrijf. We hebben de uitkomst samen besproken en ik heb besloten dat ze op een andere functie ingezet kon worden. Zij begreep volledig dat ik die keuze maakte en stemde er ook volmondig mee in.
Vervolgens heb ik tijdens de zoektocht naar een nieuwe teamleider de assessment ingezet tijdens de selectieprocedure, met als resultaat dat ik nu een goede passende nieuwe teamleider heb gevonden!

De samenwerking heb ik als zeer goed ervaren. Er is erg ingeleefd met mijn probleem en vooral ook de oplossing daarvoor. Dit gaf mij steun bij mijn beslissingen. Als ondernemer is dat ook wel eens fijn!
Ik zou nog graag willen meegeven dat, hoe klein je onderneming nog is, assessments erg handig zijn bij het beoordelen van medewerkers, het plaatsten van je medewerkers in de juiste functie en het aannemen van nieuwe. Een assessment is een investering, maar kan ervoor zorgen dat je er veel kosten en vooral ook ‘gedoe’ mee kunt besparen.
Jacqueline de Leeuw
Ondernemer
De training van TrainingU was systematisch vastgelegd, met een assessment voorafgaand aan de training, een duidelijk programma voor de trainingsdagen, maar ook heel belangrijk, met veel ruimte voor mijn eigen inbreng en vragen. Deze flexibiliteit was zeer aangenaam en droeg bij aan een optimaal resultaat. Ook na de training behield Fredric contact om te horen hoe het mij verging met het in de praktijk brengen van de opgedane kennis.
Learn More...
Via het UWV mocht ik een marketing training volgen om mijn verkooptechniek te verbeteren. Dit in het kader van het op de markt brengen van een door mij ontwikkelde lamp. Ik kreeg 3-daagse persoonlijke training aangeboden, waarbij de focus geheel lag bij mijn product en de commerciële vaardigheden die bij mij niet ten volle ontwikkeld waren te verbeteren. De training bestond uit een persoonlijke ‘assessment’, waarvan de uitkomsten als leidraad werden gebruikt voor de training. De training bestond uit 2 trainingsdagen en 1 terugkomdag, om de resultaten van de opgedane kennis samen te evalueren.

Omdat ik door het coachingstraject vanuit ‘Qredits’ al zogenaamd gekoppeld was aan Fredric Teerling besloot ik bij hem te rade te gaan. Ik had Fredric al leren kennen als een enthousiaste en motiverende coach die probeert het beste te halen uit degene die hij coacht. Hij kwam met een duidelijk plan van aanpak, helemaal toegespitst op mijn persoonlijke situatie. Het voordeel was mijn product en situatie al goed kende, en dus al een goed beeld had wat ik met name verwachtte van een marketing training. Ik hoefde niet lang na te denken om de training via TrainingU te doen.

De training van TrainingU was systematisch vastgelegd, met een assessment voorafgaand aan de training, een duidelijk programma voor de trainingsdagen, maar ook heel belangrijk, met veel ruimte voor mijn eigen inbreng en vragen. Deze flexibiliteit was zeer aangenaam en droeg bij aan een optimaal resultaat. Ook na de training behield Fredric contact om te horen hoe het mij verging met het in de praktijk brengen van de opgedane kennis.

Ik heb de samenwerking met TrainingU als zeer prettig ervaren. Ook omdat het een 1 op 1 training was die helemaal toegespitst was op mijn product en, ook niet onbelangrijk, op mij als persoon. Fredric Teerling is een prettige persoonlijkheid die goed kan luisteren, ‘to the point’ is en mijn sluimerende commerciële kwaliteiten goed heeft wakker geschud. Hij was zeer goed voorbereid op de trainingsdagen, betrokken bij mijn product en dacht mee over alle facetten die aan bod komen bij het in de markt zetten van mijn product. Regelmatig verraste hij mij met inzichten in de werking van de commercie, de (ongeschreven) regels in de verkoop en mijn eigen rol daarin.
Jo Ha Lee Glastra
Ondernemer / Directeur
TrainingU heeft ons training gegeven wat betreft onze sales, om onze organisatie beter en sterker op de kaart te zetten. Rotaract was reeds een goede zakelijke bekende van Fredric Teerling en op deze manier legden wij makkelijk de link om eens een traject van TrainingU te volgen. Tevens zijn de succesvolle resultaten ons welbekend en wilden wij daarom graag eens de uitdaging aangaan.
Learn More...
Rotaract Club Groningen is een vereniging voor enthousiaste jonge mensen (18-35 jaar) die hun grenzen willen verleggen door zich actief in te zetten voor de maatschappij. Met verschillende projecten worden goede doelen ondersteund, en krijgen mensen die het wat minder hebben een steuntje in de rug.

TrainingU heeft ons training gegeven wat betreft onze sales, om onze organisatie beter en sterker op de kaart te zetten. Rotaract was reeds een goede zakelijke bekende van Fredric Teerling en op deze manier legden wij makkelijk de link om eens een traject van TrainingU te volgen. Tevens zijn de succesvolle resultaten ons welbekend en wilden wij daarom graag eens de uitdaging aangaan.

De belangrijkste en meest betekeningvolle facetten binnen de gevolgde training waren voor ons, het ‘out of the box’- denken en ‘mindsetting’. Daarbij kwam de productgerichte sales training ons uitermate goed van pas.

Wij durven met recht te zeggen dat wij erg veel baat hebben gehad met de ervaringen van TrainingU. Twee projecten zijn na dit traject boven alle verwachtingen goed uitgepakt. Noem het geluk of mazzel, maar wij geloven absoluut dat deze resultaten deels zijn toe te schrijven aan de training. Daarvoor bedanken wij TraningU van harte.
Bob Wijnstra
Ondernemer
Het ondernemersproject heeft mij geholpen met het juiste marketingplan, zodat mijn kapperszaak meer bekendheid krijgt. Ik had zelf wel enige ideeen, maar wist niet echt weat het beste zou zijn. Had Fredric verteld over mijn ideeen en samen zijn we tot een goed plan gekomen, mede omdat er wel een klik was en hij me goed begreep.
Learn More...
Het ondernemersproject heeft mij geholpen met het juiste marketingplan, zodat mijn kapperszaak meer bekendheid krijgt. Ik had zelf wel enige ideeen, maar wist niet echt weat het beste zou zijn. Had Fredric verteld over mijn ideeen en samen zijn we tot een goed plan gekomen, mede omdat er wel een klik was en hij me goed begreep.

Merk dat ik door de hulp van dit project meer klanten heb mogen krijgen in mijn zaak.

De samenwerking heb ik als prettig ervaren, en raad dit een starter zeker aan om sommige zaken uit te besteden omdat er veel op je af komt in het begin.
Binnenkort meer van onze klanten
Fredric N. Teerling